Volvo B533 SKV '1947–50

Volvo B533 SKV '1947–50
 
 
 

Автобус на шасси Volvo B533 с кузовом производства SKV - Svenska Karosseriverkstäderna.

Volvo B532 Hägglund & Söner Sweden '1948–51

Volvo B532 Hägglund & Söner [Sweden] '1948–51
 
 
 

Автобус на шасси Volvo B532 с кузовом производства AB Hägglund & Söner.

Volvo B532 Fjeldhus '1950

Volvo B532 Fjeldhus '1950
 
 
 

Автобус на шасси Volvo B532 с кузовом производства Fjeldhus Bruk karosserifabrikk.

AutoWP.ru '2005–н.в.