Mitsubishi Fuso Canter Guts (FB5) '1993–2002

Mitsubishi Fuso Canter Guts (FB5) '1993–2002
 
 
 

Mitsubishi Fuso Canter Guts (FB7) '2002–12

Mitsubishi Fuso Canter Guts (FB7) '2002–12
Mitsubishi Fuso Canter Guts (FB7) '2002–12
 
 

Mitsubishi Fuso Canter Guts Road Service (FB7) '2002–12

Mitsubishi Fuso Canter Guts Road Service (FB7) '2002–12
 
 
 

Mitsubishi Fuso Canter Guts Eco Hybrid (FB7) '2006–12

Mitsubishi Fuso Canter Guts Eco Hybrid (FB7) '2006–12
Mitsubishi Fuso Canter Guts Eco Hybrid (FB7) '2006–12
Mitsubishi Fuso Canter Guts Eco Hybrid (FB7) '2006–12
Mitsubishi Fuso Canter Guts Eco Hybrid (FB7) '2006–12

Mitsubishi Fuso Canter Guts '2012–н.в.

Mitsubishi Fuso Canter Guts '2012–н.в.
 
 
 

AutoWP.ru '2005–н.в.